Có 1 kết quả:

èr jiān bàn xiá zhǎi

1/1

Từ điển Trung-Anh

mitral stenosis (physiology)