Có 1 kết quả:

èr shǒu yān

1/1

èr shǒu yān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

second-hand smoke