Có 1 kết quả:

èr shǒu chē

1/1

èr shǒu chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

second-hand car