Có 1 kết quả:

èr shǒu chē ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

second-hand car