Có 1 kết quả:

èr cì duō xiàng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

quadratic polynomial