Có 1 kết quả:

èr cì fāng

1/1

èr cì fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

square (i.e. x times x)