Có 1 kết quả:

èr cì fāng chéng

1/1

èr cì fāng chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

quadratic equation