Có 1 kết quả:

èr yǎng huà wù

1/1

èr yǎng huà wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dioxide