Có 1 kết quả:

èr lǜ yǐ wán zhōng dú

1/1

Từ điển Trung-Anh

dichloroethane poisoning