Có 1 kết quả:

èr chǎn fù

1/1

èr chǎn fù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

lady who has given birth twice