Có 1 kết quả:

èr bǎi wǔ

1/1

èr bǎi wǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) idiot
(2) stupid person
(3) a dope