Có 1 kết quả:

èr bǎi fāng zhēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 雙百方針|双百方针[shuang1 bai3 fang1 zhen1]