Có 1 kết quả:

èr liú jī bǐng huáng suān nà

1/1

Từ điển Trung-Anh

sodium dimercaptosulfanate