Có 1 kết quả:

èr děng chē

1/1

èr děng chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

second class