Có 1 kết quả:

Èr lián pén dì ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Erlian basin in Inner Mongolia