Có 1 kết quả:

èr bù zhì

1/1

èr bù zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

two shift system (in schools)