Có 1 kết quả:

èr chóng xìng

1/1

èr chóng xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dualism
(2) two sided
(3) double nature