Có 1 kết quả:

èr jiē

1/1

èr jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) second order
(2) quadratic (math.)