Có 1 kết quả:

èr guǐ zi

1/1

èr guǐ zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) traitor
(2) collaborator with the enemy