Có 1 kết quả:

Yú tián xiàn

1/1

Yú tián xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Kériye Nahiyisi
(2) Yutian county in Khotan prefecture 和田地區|和田地区[He2 tian2 di4 qu1], Xinjiang