Có 1 kết quả:

Yú dū xiàn

1/1

Yú dū xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yudu county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi