Có 1 kết quả:

kuī chǎn

1/1

kuī chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a shortfall in production