Có 1 kết quả:

Yún xiàn

1/1

Yún xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yun county in Lincang 臨滄|临沧[Lin2 cang1], Yunnan