Có 1 kết quả:

Yún hé xiàn

1/1

Yún hé xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yunhe county in Lishui 麗水|丽水[Li2 shui3], Zhejiang