Có 1 kết quả:

Yún ān xiàn

1/1

Yún ān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yun'an county in Yunfu 雲浮|云浮[Yun2 fu2], Guangdong