Có 1 kết quả:

yún tī

1/1

yún tī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

escalade