Có 1 kết quả:

Hù zhù Tǔ zú Zì zhì xiàn ㄏㄨˋ ㄓㄨˋ ㄊㄨˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huzhu Tuzu Autonomous County in Haidong prefecture 海東地區|海东地区[Hai3 dong1 di4 qu1], Qinghai