Có 1 kết quả:

hù lián

1/1

hù lián

phồn thể

Từ điển phổ thông

nối liền nhau, liền nối

Từ điển Trung-Anh

interconnected