Có 1 kết quả:

wǔ fēn shú

1/1

wǔ fēn shú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

medium (of steak)