Có 1 kết quả:

wǔ kǒu tōng shāng

1/1

wǔ kǒu tōng shāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the five treaty ports forced on Qing China by the 1842 treaty of Nanjing 南京條約|南京条约 that concluded the First Opium War, namely: Guangzhou 廣州|广州, Fuzhou 福州, Ningbo 寧波|宁波, Xiamen or Amoy 廈門|厦门 and Shanghai 上海