Có 1 kết quả:

Wǔ tái shì

1/1

Wǔ tái shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wutai city in Shanxi