Có 1 kết quả:

wǔ xíng

1/1

wǔ xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wuxing - "Five Animals" - Martial Art