Có 1 kết quả:

Wǔ zhǐ shān

1/1

Wǔ zhǐ shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Wuzhi or Mount Five Finger, Hainan
(2) Wuzhishan City, Hainan

Một số bài thơ có sử dụng