Có 1 kết quả:

Wǔ zhǐ shān shì

1/1

Wǔ zhǐ shān shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wuzhishan City, Hainan