Có 1 kết quả:

wǔ dǒu guì

1/1

wǔ dǒu guì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

chest of drawers