Có 1 kết quả:

wǔ wēn

1/1

wǔ wēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

five chief demons of folklore personifying pestilence