Có 1 kết quả:

wǔ láo qī shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 五勞七傷|五劳七伤[wu3 lao2 qi1 shang1]