Có 1 kết quả:

Wǔ liáng yè

1/1

Wǔ liáng yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Wuliangye liquor
(2) Five Grain liquor