Có 1 kết quả:

wǔ shēng yīn jiē ㄨˇ ㄕㄥ ㄧㄣ ㄐㄧㄝ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pentatonic scale