Có 1 kết quả:

Wǔ huá

1/1

Wǔ huá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Wuhua county in Meizhou 梅州, Guangdong
(2) Wuhua district of Kunming city 昆明市[Kun1 ming2 shi4], Yunnan

Một số bài thơ có sử dụng