Có 1 kết quả:

Wǔ huá qū

1/1

Wǔ huá qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Wuhua district of Kunming city 昆明市[Kun1 ming2 shi4], Yunnan