Có 1 kết quả:

Wǔ huá xiàn

1/1

Wǔ huá xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Wuhua county in Meizhou 梅州, Guangdong