Có 1 kết quả:

Wǔ yíng

1/1

Wǔ yíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wuying district of Yichun city 伊春市[Yi1 chun1 shi4], Heilongjiang