Có 1 kết quả:

wǔ xīn

1/1

wǔ xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 五葷|五荤[wu3 hun1]