Có 2 kết quả:

Jǐng gāng Shān ㄐㄧㄥˇ ㄍㄤ ㄕㄢJǐng gāng shān ㄐㄧㄥˇ ㄍㄤ ㄕㄢ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Jinggang Mountains, in the Jiangxi-Hunan border region

Từ điển Trung-Anh

Jinggangshan county level city in Ji'an 吉安, Jiangxi