Có 1 kết quả:

jǐng kǒu

1/1

jǐng kǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

entrance to mine