Có 1 kết quả:

jǐng pēn

1/1

jǐng pēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (oil) blowout
(2) surge
(3) gush