Có 1 kết quả:

jǐng rán yǒu xù

1/1

jǐng rán yǒu xù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

everything clear and in good order (idiom); neat and tidy