Có 1 kết quả:

jǐng tián zhì

1/1

jǐng tián zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

well-field system