Có 1 kết quả:

Jǐng yán

1/1

Jǐng yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jingwan county in Leshan 樂山|乐山[Le4 shan1], Sichuan